page.php

Onze certificaten

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement.  De organisatie ISO (International Organization for Standardization, Genève) staat in voor het opstellen en beheren.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het

ISO 22000 is een standaard op het gebied van voedselveiligheid en werd afgeleid van ISO 9000. Deze ISO-norm werd ontwikkeld met als doel een voedselveiligheidsnorm in de markt te zetten die wereldwijd geaccepteerd kan worden. ISO 22000 is toepasbaar op de gehele voedingsketen, inclusief toeleveranciers als  producenten van verpakkingsmaterialen. ISO 22000 kan geïntegreerd worden in de ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

De eisen die ISO 22000 aan een voedselveiligheids-managementsysteem stelt, bevatten de volgende elementen:

  • interactieve communicatie
  • systeemmanagement
  • basisvoorwaardenprogramma
  • HACCP-principes